ROZPOCZĘCIE KURSU


---------------------------------------------

ZAPRASZAMYSzkolenie w specjalnościach:

- koparkoładowarki kl. III

- koparki jedn. kl. III i I,

- ładowarki jedn. kl. III i I

- spycharki klasa III i I

walce drogowe, równiarki

- frezarki do nawierzchni dróg

- wielozadaniowy nośnik osprzętu
  (tzw. ładowarki teleskopowe)

- węzeł betoniarski, pompy do betonu

- przecinarki

i inne maszynyod 20 stycznia 2017 godz. 15.00


 Z A P R A S Z A M Y

---------------------------------------------

Olsztyn, Pl. Konsulatu Polskiego 1 pok. 110

tel: 604 - 679 - 250 
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
OSZ Olsztyn:
Zapytanie:
Podaj wynik:
-
=

O ośrodku


Nasz Ośrodek zajmuje się organizacją kursów dla osób chętnych podnieść swoje kwalifikacje
na operatorów maszyn do robót ziemnych i drogowych.Prowadzimy kursy z zakresu obsługi
maszyn między innymi takich jak: koparkoładowarki. koparki, ładowarki, walce i wiele innych.

Posiadamy nowoczesne sale wykładowe w których prowadzone są zajęcia przez
doświadczoną kadrę wykładowców i instruktorów. 

W Olsztynie działamy jako nasza baza zamiejscowa, gdzie prowadzimy kursy oferowane
dla osób prywatnych jak również osób kierowanych z zakładów pracy. Współpracujemy również
z Urzedami Pracy, dzięki czemu osoby bezrobotne mogą skorzystać z naszej szerokiej oferty.


Kontrolę programową i merytoryczną nad prowadzonymi kursami pełni Instytut Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP
w Radomiu posiada potwierdzenie IMBiGS-u, które upoważnia do prowadzenia kursów.
Po pozytywnym ukończeniu szkolenia kursant zostaje dopuszczony do Egzaminu przez
Państwową Komisję Egzaminacyjną.


Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Radomiu posiada zaświadczenie o wpisie do
rejestru instytucji szkoleniowych wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie
. Wpis dostępny jest pod numerem ewidencyjnym 2.14/00023/2011.